Khối công quyền

Khối Công Quyền Hành Chính

Vaska đang cung cấp dịch vụ thẩm định giá chuyên nghiệp cho khách hàng của nhiều đơn vị thuộc khối công quyền nhà nước và nhiều đơn vị, phòng ban thuộc khối cơ quan hành chánh nhà nước như Sở Tài Chính, Tòa Án, Cục Thi Hành Án… 1. KHỐI CÔNG QUYỀN 2. KHỐI …

next