Khối doanh nghiệp

Khối doanh nghiệp

Hiện nay, chúng tôi đang hợp tác cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho khách hàng của nhiều Doanh nghiệp nhà nước, tư nhân trên nhiều lĩnh vực như: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, Công ty TNHH URC Việt Nam, Liên hiệp Hợp Tác xã Thương mại Thành …

next