Đối tác

Khối tài chính ngân hàng

Hiện nay, chúng tôi đang hợp tác cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho khách hàng của nhiều ngân hàng trong và ngoài nước như: Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam, Ngân hàng Vietin, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương, Ngân hàng Quốc tế, Ngân hàng Shinhan… Ngân Hàng …

next

Khối doanh nghiệp

Hiện nay, chúng tôi đang hợp tác cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho khách hàng của nhiều Doanh nghiệp nhà nước, tư nhân trên nhiều lĩnh vực như: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, Công ty TNHH URC Việt Nam, Liên hiệp Hợp Tác xã Thương mại Thành …

next

Khối Công Quyền Hành Chính

Vaska đang cung cấp dịch vụ thẩm định giá chuyên nghiệp cho khách hàng của nhiều đơn vị thuộc khối công quyền nhà nước và nhiều đơn vị, phòng ban thuộc khối cơ quan hành chánh nhà nước như Sở Tài Chính, Tòa Án, Cục Thi Hành Án… 1. KHỐI CÔNG QUYỀN 2. KHỐI …

next