Home / Tin tức / Bản tin công ty / Vì Sao Cần Phải Thẩm Định Giá Trị Doanh Nghiệp

Vì Sao Cần Phải Thẩm Định Giá Trị Doanh Nghiệp

Vì Sao Cần Phải Thẩm Định Giá Trị Doanh Nghiệp. Công ty Giám Định Thẩm Định Giá Vaska sẽ hỗ trợ và tư vấn cho các bạn hiểu hơn về tầm quan trọng của vấn đề này.

Vai Trò của thẩm định giá trị doanh nghiệp

Cùng với sự phát triển vượt bậc của các thị trường tài sản như: thị trường tài chính, thị trường chứng khoán… Thẩm định giá trị doanh nghiệp và các lợi ích của nó ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Nó cung cấp bức tranh tổng quát về giá trị của một doanh nghiệp. Là cơ sở quan trọng để phục vụ cho đối tượng sử dụng kết quả thẩm định giá đưa ra. Nhằm giúp giải quyết và định hướng hợp lý trong các vấn đề chủ yếu sau:

  • Là cơ sở để giải quyết, xử lý tranh chấp nảy sinh giữa các cổ đông của doanh nghiệp khi phân chia cổ tức, góp vốn, vi phạm hợp đồng,…
  • Là cơ sở cho các tổ chức, cá nhân và công chúng đầu tư đưa ra quyết định mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán do doanh nghiệp phát hành trên thị trường tài chính; cũng như là cơ sở để sáp nhập, chia tách, giải thể, thanh lý, liên doanh,… doanh nghiệp.
  • Giúp các cơ quan quản lý ban ngành của nhà nước nắm được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và giá trị của doanh nghiệp để có chính sách quản lý cụ thể đối với từng doanh nghiệp như thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài sản, các loại thuế khác.

Vì Sao Cần Phải Thẩm Định Giá Trị Doanh Nghiệp

Mục đích thực hiện thẩm định giá doanh nghiệp:

Giúp doanh nghiệp có những giải pháp cải tiến quản lý cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát lợi nhuận của doanh nghiệp.

Thẩm định giá doanh nghiệp phục vụ cho các mục đích sau:

  • Vay vốn đầu tư kinh doanh
  • Thuế
  • Giải quyết, xử lý tranh chấp
  • Mua ,bán , sáp nhập, liên doanh liên kết, thanh lý doanh nghiệp
  • Đầu tư, góp vốn , mua – bán chứng khoán của doanh nghiệp
  • Cổ phần hóa, niêm yết chứng khoán trên thị trương chứng khoán

Công ty thẩm định giám định giá tại TPHCM – Vaska Trân Trọng cảm ơn quý khách đã ghé thăm và ủng hộ dịch vụ của công ty

 

About adminvaska2018