Giám định

Giám Định Hàng Hải

Giám Định Hàng Hải - Công ty thẩm định giá Vaska TPHCM

Giám Định Hàng Hải – Công ty thẩm định giá Vaska TPHCM Nội dung Giám Định Hàng Hải Thẩm định giám định tình trạng tàu, thuê trả tàu Giám định tổn thất hàng hải Xem xét giám định số lượng/ khối lượng hàng hoá vận chuyển trên phương tiện thuỷ. Kiểm tra …

next

Giám Định Máy Móc Công Nghiệp

Giám Định Máy Móc Công Nghiệp

Giám Định Máy Móc Công Nghiệp – Công ty Thẩm Định Vaska TPHCM Đối tượng Giám Định Máy Móc Công Nghiệp Dây chuyền sản xuất, dây chuyền thiết bị công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; Máy; thiết bị, phụ tùng, máy chuyên dụng và công trình Phương …

next

Giám định xây dựng

Giám định xây dựng - Công ty thẩm định Vaska TPHCM

Giám định xây dựng – Công ty thẩm định Vaska TPHCM – Tư vấn thiết kế lắp đặt thiết bị. – Kiểm tra sự phù hợp của công trình, dự án – Giám định tình trạng thiết bị trước khi lắp đặt. – Giám sát thi công – Lắp đặt …

next

Giám định Hàng hóa – Chất lỏng

Giám định Hàng hóa - Chất lỏng - Công ty thẩm định Vaska TPHCM

Giám định Hàng hóa – Chất lỏng – Công ty thẩm định Vaska TPHCM Căn cứ Điều 254, 255, 256 Luật Thương mại năm 2005, Dịch vụ giám định là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình …

next