Home / Hỗ trợ / Nghị Định số 89-2013-NĐ-CP năm 2013

Nghị Định số 89-2013-NĐ-CP năm 2013

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá bao gồm: nội dung và thẩm quyền quản lý, tiêu chuẩn thẩm định giá, giá dịch vụ thẩm định giá, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi….
Downlad

About webadmin