Home / Tin tức / Bản tin thị trường / TP.HCM duyệt hệ số điều chính đất tại huyện Nhà Bè và Bình Chánh

TP.HCM duyệt hệ số điều chính đất tại huyện Nhà Bè và Bình Chánh

Mới đây, UBND thành phố HCM đã chính thức phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường cho dự án Xây dựng kè bảo vệ chống xói lở bờ sông khu vực cầu Phước Lộc, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè và dự án đầu tư xây dựng cầu trên đường liên ấp 1-2, xã Bình Lợi và xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

TP.HCM duyệt hệ số điều chính đất tại huyện Nhà Bè và Bình Chánh

Đối với hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của dự án Xây dựng kè bảo vệ chống xói lở bờ sông khu vực cầu Phước Lộc, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè được tính như sau.

Hệ số điều chỉnh giá đất mặt tiền đường Đào Sư Tích là 4,2439. Cách mặt tiền đường dưới 100m, hẻm đường Đào Sư Tích là 4,4842 và cách mặt tiền đường trên 100m, hẻm đường Đào Sư Tích là 4,4891.

Riêng với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm vị trí 1, mặt tiền đường Đào Sư Tích là 13,157 và vị trí 2 là 12,892. Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm vị trí 1, mặt tiền đường Đào Sư Tích là 13,415 và vị trí 2 là 13,096.

Về mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, hệ số điều chỉnh là 3.

Đối với hệ hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của dự án đầu tư xây dựng mới các cầu trên đường liên ấp 1-2, tại xã Bình Lợi và xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh được duyệt như sau.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở đường Trương Văn Đa là 2,313 và đất nông nghiệp là 2,962. Đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, hệ số điều chỉnh là 3,25.

Xuân Thắng

Theo Trí thức trẻ/UBND TPHCM

About adminvaska2018