Home / Tin tức / Bản tin thị trường / HN: Duyệt kế hoạch sử dụng đất 2017 – Nam Từ Liêm, Thanh Trì…

HN: Duyệt kế hoạch sử dụng đất 2017 – Nam Từ Liêm, Thanh Trì…

UBND TP Hà Nội vừa ban hành các quyết định số 09/QĐ-UBND, 14/QĐ-UBND và 95/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Trì, quận Nam Từ Liêm và huyện Thanh Oai.

Hà Nội phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Nam Từ Liêm, huyện Thanh Trì và Thanh Oai

Theo đó, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thanh Trì: Đất nông nghiệp hơn 3.252ha; đất phi nông nghiệp hơn 3.079ha; đất chưa sử dụng 17,34ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Nam Từ Liêm: Đất nông nghiệp hơn 487ha; đất phi nông nghiệp hơn 2.732ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thanh Oai: Đất nông nghiệp hơn 8.460ha; đất phi nông nghiệp hơn 3.841ha; đất chưa sử dụng 85,49ha.

Trong năm thực hiện, UBND quận, huyện nêu trên có trách nhiệm rà soát đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của địa phương đã được UBND thành phố phê duyệt thì tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND thành phố trước ngày 31/5/2017.

UBND quận, huyện có trách nhiệm tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã đươc phê duyệt. Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kể hoạch sử dụng đất năm 2017.

Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND thành phố phê duyệt. Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2017.

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đât theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Tổng hợp báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố đến ngày 1/10/2017.

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ

About adminvaska2018