banner

Chuẩn mực Chất lượng

Vaska - Công ty thẩm định giám định tại TPHCM

VASKA luôn hướng đến những chuẩn mực cao nhất trong chất lượng hoạt động từ sản phẩm đến phong cách phục vụ nhằm giữ vững tính độc lập, khách quan trong công tác giám định, thẩm định.

next

Thước đo
Giá trị

Có đội ngũ Giám Định Viên, Thẩm Định Viên cấp Quốc gia, chuyên viên thẩm định giá có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, có đạo đức nghề nghiệp và luôn tận tâm trong công việc.

next