Giám định

Giám Định Hàng Hải

-Giám định tình trạng tàu -Giám định tình trạng tàu – Giám định thuê trả tàu – Giám định tổn thất hàng hải – Giám định số lượng/ khối lượng hàng hoá vận chuyển trên phương tiện thuỷ. – Giám định tình trạng hàng hoá, phương tiện vận tải trước …

next

Giám Định Máy Móc Công Nghiệp

ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH: – Dây chuyền sản xuất, dây chuyền thiết bị công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; – Máy; thiết bị, phụ tùng, máy chuyên dụng và công trình – Phương tiện vận tải, ôtô, xe máy, xe chuyên dụng, – Thiết bị điện, …

next

Giám định xây dựng

– Tư vấn thiết kế lắp đặt thiết bị. – Kiểm tra sự phù hợp của công trình, dự án – Giám định tình trạng thiết bị trước khi lắp đặt. – Giám sát thi công – Lắp đặt – Chạy thử – Bàn giao. – Đánh giá tác động …

next

Giám định Hàng hóa – Chất lỏng

Căn cứ Điều 254, 255, 256 Luật Thương mại năm 2005, Dịch vụ giám định là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hóa, kết quả cung ứng dịch vụ và những …

next