Khối tài chính ngân hàng

Khối tài chính ngân hàng

e280a45d-bf87-45e2-8cc4-3ef267046f0b

Hiện nay, chúng tôi đang hợp tác cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho khách hàng của nhiều ngân hàng trong và ngoài nước như: Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam, Ngân hàng Vietin, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương, Ngân hàng Quốc tế, Ngân hàng Shinhan… Ngân Hàng …

next