Home / Thẩm định / Thẩm định giá động sản

Thẩm định giá động sản

1. Đối tượng thẩm định giá: 

Máy thiết bị, công cụ, dụng cụ, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải đường bộ, đường sông, đường biển,…

Thiết bị chuyên dùng: Thiết bị y tế, thiết bị trường học, thiết bị khai thác khoáng sản,…

Phương tiện vận tải: xe tải, xe du lịch, xe cần cẩu, tàu thuyền, xà lan,…

  1. Mục đích thẩm định giá:

Góp vốn liên doanh, phân chia tài sản, thanh lý,…

Mua bán, chuyển nhượng tài sản

Thế chấp, bảo lãnh, vay vốn ngân hàng.

Xác định giá trị tài sản, giá trị thương hiệu…

Hạch toán kế toán, thanh lý tài sản, bảo hiểm, đền bù, …

Thẩm định tài sản phục vụ điều tra, xét xử, tranh chấp, phân chia, …

Thành lập, chuyển đổi hoặc giải thể doanh nghiệp.

Chứng minh tài sản để du học, định cư, hợp tác, góp vốn…

Và các mục đích thẩm định khác…

  1. Hồ sơ cung cấp:

Đối với thẩm định giá máy móc, thiết bị:

Danh mục tài sản

Hợp đồng kinh tế mua bán
Biên bản thanh lý hợp đồng
Biên bản nghiệm thu, bàn giao
Bản vẽ kỹ thuật
Các hoá đơn mua bán kê khai chi tiết
Catalogue….

 

Đối với phương tiện vận chuyển:

+  Đối với xe:
– Giấy xác nhận đăng ký xe (cà vẹt xe)
– Giấy xác nhận bảo hiểm xe cơ giới
– Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ

+  Đối với tàu:
– Giấy xác nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa
– Biên bản kiểm tra kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa
– Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa
– Giấy xác nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa
– Giấy xác nhận cấp tàu
– Giấy xác nhận mạn khô quốc tế
– Giấy xác nhận ngăn ngừa ô nhiễm do dầu gây ra
– Giấy xác nhận quốc tế về an ninh tàu biển
– Hồ sơ thiết kế, bản vẽ….
– Hợp đồng chuyển nhượng, mua bán…
– Hóa đơn, chứng từ có liên quan,..

 

 

Trạm xăng dầu: 

– Biên bản kiểm tra kỹ thuật bồn chứa
– Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
– Giấy xác nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện về PCCC.
– Giấy xác nhận kiểm định an toàn kỹ thuật.
– Dây chuyền máy móc thiết bị.
– Danh mục tài sản yêu cầu thẩm định
– Bản vẽ thiết kế
– Quy trình sản xuất dây chuyền
– Invoice/ Packing List (thiết bị, máy móc nhập khẩu)
– Biên bản nghiệm thu, bàn giao lắp đặt
– Bản vẽ chi tiết móng, máy (nếu có)

Tài sản mua sắm mới:

– Tờ trình dự toán mua sắm tài sản (phải được phê duyệt)
– Hóa đơn chứng từ (trường hợp bán thanh lý)
– Catalogue (nếu có)

Tài sản nhập khẩu:

– Hợp đồng thương mại
– Invoice/ Packing List (máy móc thiết bị nhập khẩu)
– Tờ khai hải quan
– Giấy xác nhận xuất xứ
– Giấy giám định chất lượng
– Hoá đơn kê khai chi tiết…

 

About admin