Home / Thẩm định / Thẩm định giá doanh nghiệp

Thẩm định giá doanh nghiệp

A. PHÂN LOẠI

A.1. Phân loại theo hình thức.
– Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN)
– Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN)
– Công ty trách nhiệm hữu hạn (CTTNHH)
– Công ty Cổ phần (CTCP)

A.2. Phân loại theo nghành nghề kinh doanh.
– Doanh nghiệp trực tiếp sản xuất.
– Doanh nghiệp thực hiện dịch vụ trong các lĩnh vực: tài chính, thương mại, ngân hàng, tư vấn, thiết kế xây dựng, tin học và chuyển giao công nghệ….

B. MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP:
– Cổ phần hóa, lên sàn giao dịch chứng khoán
– Thoái vốn
– Liên doanh liên kết
– Mua bán, chuyển nhượng, cho thuê,…
– Chuyển đổi hình thức hoạt động.

– Chứng minh năng lực tài chính

– Cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh
– Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp.
– Thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng.
– Phát hành thêm cổ phiếu…

C. HỒ SƠ CUNG CẤP:

C.1. Đối với cá nhân: 
–      Chứng minh nhân dân photo (CMND)
–      Hộ khẩu (bản photo)

C.2. Đối với pháp nhân: 
–          Quyết định thành lập doanh nghiệp
–         Giấy xác nhận đăng ký kinh doanh
–          Giấy xác nhận cấp mã số thuế
–         Quyết định thành lập đơn vị trực thuộc (nếu có)
–         Biên bản góp vốn
–         Các quyết định đổi tên khác, bổ sung chức năng….

 

About admin