CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH VASKA

11A-B Hùng Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

[Web] vaska.vn | vaska.com.vn

[M] 0938 768 977

Gửi

Email tuyển dụng: hr@vaska.com.vn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH VASKA

11A-B Hùng Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

[Web] vaska.vn | vaska.com.vn

[M] 0938 768 977 – 0902 10 30 60