Home / Giám định / Giám Định Hàng Hải

Giám Định Hàng Hải

-Giám định tình trạng tàu
-Giám định tình trạng tàu
– Giám định thuê trả tàu
– Giám định tổn thất hàng hải
– Giám định số lượng/ khối lượng hàng hoá vận chuyển trên phương tiện thuỷ.
– Giám định tình trạng hàng hoá, phương tiện vận tải trước khi xếp hàng.
– Giám định tổn thất hàng hóa
– Giám định container

Giám định xăng, dầu và hàng lỏng:
– Giám định số lượng, khối lượng hàng lỏng trên phương tiện thuỷ và trên bồn chứa.
– Giám định tình trạng bồn chứa hàng lỏng trước khi xếp hàng.

Giám định hàng công nghiệp và hàng tiêu dùng:
– Giám định số lượng, tình trạng xe ôtô, xe máy công trình, máy móc thiết bị nhập khẩu.
– Giám định tình trạng và tổn thất container.
– Giám định hàng tiêu dùng.
– Kiểm tra đánh giá hệ thống phòng cháy hiện hữu trong các công trình xây dựng, nhà xưởng, kho tàng.
– Tư vấn khai Hải Quan.
– Giám định chất lượng công trình xây dựng, nhà xưởng, kho tàng.
– Ước tính giá trị tổn thất tối đa có thể (P.M.L) cho mục đích bảo hiểm
– Đề xuất các biện pháp cải thiện tình trạng hiện hữu để phòng tránh rủi ro.

About admin