IMAGE015

Công ty

Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định VASKA được thành lập theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0313650736 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp phép, là một Công ty được Bộ Tài Chính công nhận…