Home / 2016 / Tháng Năm

Monthly Archives: Tháng Năm 2016

Khối tài chính ngân hàng

e280a45d-bf87-45e2-8cc4-3ef267046f0b

Hiện nay, chúng tôi đang hợp tác cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho khách hàng của nhiều ngân hàng trong và ngoài nước như: Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam, Ngân hàng Vietin, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương, Ngân hàng Quốc tế, Ngân hàng Shinhan… Ngân Hàng …

next

Khối doanh nghiệp

khoi doanh ngiep

Hiện nay, chúng tôi đang hợp tác cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho khách hàng của nhiều Doanh nghiệp nhà nước, tư nhân trên nhiều lĩnh vực như: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, Công ty TNHH URC Việt Nam, Liên hiệp Hợp Tác xã Thương mại Thành …

next

Khối Công Quyền Hành Chính

khoi tu van kiem toan luat

Vaska đang cung cấp dịch vụ thẩm định giá chuyên nghiệp cho khách hàng của nhiều đơn vị thuộc khối công quyền nhà nước và nhiều đơn vị, phòng ban thuộc khối cơ quan hành chánh nhà nước như Sở Tài Chính, Tòa Án, Cục Thi Hành Án… 1. KHỐI CÔNG QUYỀN 2. KHỐI …

next

Luật Đất Đai Số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
Downlad

next

Luật Giá số 11/2012/QH13 của Quốc hội

Untitled-1

Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước. Luật bao gồm các phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, nội dung, thẩm quyền…
Download

next

Thông Báo số: 229/TB-BTC ngày 10.05.2016

Thông báo số 229/TB-BTC ngày 10/05/2016 V/v công bố danh sách doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016
Downlad

next